Diocese Map

Premashram Chikitsalaya
Premashram Chikitsalaya, Dumrikhas (Estd.1972)
Managment Society of the Helpers of Mary
Sister in-Charge Sr. Manisha SHM
Strength asdfasdf
Address Dumrikhas, Sardar Nagar, Gorakhpur - 273 202
Phone 0551 - 2782336