Diocese Map

Dharmodaya Vidya Vihar
Dharmodaya Vidya Vihar, Kasia
Managment Catholic Diocese of Gorakhpur Education Society
ManagerFr. Sijo Maniparambil 
Principal
Medium Hindi
Strength 600  
Address Kasia P.O., Kushinagar Dt.
U.P. - 274 402
Phone 05564 - 271082

 

cheap jerseys nba Cheap Jerseys Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl